Sos. alexandriei nr. 285, Cornetu, jud. Ilfov

Anunț de lansare Proiect CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA” finanțat de către MinisterulAnunț de lansare Proiect CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA” finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul Programului de interes național Muncii și Solidarității Sociale

Anunț de lansare Proiect CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA” finanțat de către MinisterulAnunț de lansare Proiect CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA” finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul Programului de interes național Muncii și Solidarității Sociale”Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, ce se Desfășoară între 30 noiembrie 2022 – 30 noiembrie 2024.
Scopul Cantinei sociale înfiinţată prin proiect este prepararea şi distribuirea hranei persoanelor vârstnice cu vârste de peste 65 de ani din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.
Din punct de vedere social, înființarea și funcționarea cantinei sociale pentru persoanele vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu este o iniţiativă care va rezolva o problemă în comunitate şi va oferi posibilitatea persoanelor vârstnice cu vârste peste 65 de ani de a avea la dispoziţie o masă pe zi, precum și oportunitatea de a participa la activităţile sociale propuse de către beneficiarul proiectului.
În cadrul cantinei sociale va activa o echipă de specialişti formată din şef serviciu, asistent social, administrator, responsabil financiar, bucătar, ajutor bucătar, îngrijitoare.
Rezultate aşteptate:
– Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
– Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a nutriţiei persoanelor vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
– Reducerea gradului de sărăcie şi marginalizare socială a persoanelor vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu.

Serviciul social CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA”, cu sediul în Oraş Mihăileşti, str. Calea Bucureşti, nr. 251, jud. Giurgiu, cod serviciu social 8899 CPDH – I, cod serviciu social 8899 CPDH – I, este înfiinţat şi administrat de Furnizorul privat ASOCIAŢIA CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI INTEGRARE, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 005730 eliberat în data de 19.06.2019, cod unic de înregistrare nr. 28139921 din data de 07.03.2011, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Director nr.1/14.10.2022.

Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul CANTINEI SOCIALE „SFÂNTA MARIA”
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social sunt considerate persoane vârstnice, în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege:
• persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire;
• persoane vârstnice care se află în alte situaţii de urgenţă sau de necesitate, prevăzute de lege;
• persoane vârstnice care au domiciliul stabil/reşedinţa în oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu;
• persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile de bază, respectiv socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
• persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri.
Capacitatea serviciului social este 80 beneficiari/zi, persoane vârstnice cu vârste de peste 65 de ani din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu, conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de acces/admitere în cadrul Cantinei sociale/ Acte necesare
➢ cerere din partea solicitantului;
➢ copie B.I. / C.I.(solicitant);
➢ talon de pensie recent;
➢ ancheta socială emisă de primăria de domiciuliu sau efectuată de specialiştii cantinei sociale.
În funcţie de locurile disponibile la Cantina socială, decizia de admitere/respingere aparţine conducerii ASOCIAŢIEI ACAREI.
Pentru furnizarea de servicii sociale se încheie un Contract de furnizare de servicii sociale după modelul prevăzut în ordinul 73/ 2005.
Admiterea se face potrivit următoarelor etape:
​(a) Persoana vârstnică/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, prin e-mail sau la sediul cantinei sociale, însoţită de următoarele documente:
1. Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;
2. copie B.I. / C.I.(solicitant);
3. talon de pensie recent;
4. ancheta socială emisă de primăria de domiciuliu sau efectuată de specialiştii cantinei sociale.
(b) Dispoziţia de admitere este luată de către şeful cantinei sociale şi se redactează în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării solicitării de admitere a beneficiarului.
Serviciul social asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.

NE PUTEȚI CONTACTA prin următoarele posibilități:
Telefonic:
Persoana de contact:
Șef serviciu social
Violeta DINCĂ
0765 994 560
Mail:
asociatia.acarei@gmail.com
sau direct la adresa serviciului social,
Cantina socială ”Sfânta Maria”:
Oraș Mihăilești, str. Calea București, nr. 251, jud. Giurgiu

Call Now Button